Değerler Eğitimi

Okul öncesi çocuklar doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemezler. Bir çocuğa sofra adabı öğretilebildiği gibi, doğru ve yanlışı da nasıl ayırt edeceği öğretilebilir. Değer eğitimi doğru ve yetkin bir şekilde uygulandığında, kuşkusuz bireyin gelişimine önemli katkıları olacaktır.

Değerler Eğitimi Nedir ?

Okul öncesi değerler Eğitimi Programı

Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik,  empati gibi kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, manevi değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir.

Anaokulu değerler eğitimi için bize ulaşabilirsiniz.

Değerler Eğitimi Programımızda;

Okulumuzda değerler eğitimi her gün grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler şeklinde uygulanmaktadır. Bireysel eğitimlerin içeriği velilerimizin bu konudaki talepleri alınarak uygulanmaktadır.

degerler-egitimi-panosu-2